14 September 2009

VFU info [förra veckans...]

Förra veckan var jag på en sådan där informationsträff inför vår VFU som vi ska göra under utbildningstiden, och imorgon öppnar VFU-systemet där vi lämnar in våra önskemål om vilken "zon" (geografisk+nivå-inom-skolan) vi helst vill vara inom :)

Vi började träffen med att prata lite om vilka förväntningar vi studenter har på den kommande VFU som vi ska göra (tvåvägskommunikation, väldigt pedagogiskt!). Sedan fortsatte våra samordnare med att berätta vilka förväntningar de hade på oss samtidigt som de gav generell information om vart vi kan hitta mer information, blanketter och annat som vi kommer att behöva innan/under VFU-perioderna ("rektorsmöte", sekretesspapper osv).
AV-Media var även på besök och informerade om sin verksamhet, sina resurser och talade om vart vi kan hitta dem osv.


Mina egna förväntningar (i stora drag) på min VFU:
  • Att se hur den teori som vi lär oss faktiskt tillämpas inom skolan, i klassrummet.
  • Att särskilja skillnaderna i hur tillämpning sker mellan gymnasieskolan och grundskolans senare år.
  • Att se hur pass mycket skolan faktiskt förändrats sedan 1) jag själv gick i skolan; och 2) jag arbetade inom skolan sist.
  • Att få inspiration inför det examensarbete jag ska göra nästa år vid den här tiden.

No comments: