03 September 2009

populärvetenskaplig föreläsning: enterprise 2.0 :)

Spenderade det mesta av lunchen idag med att besöka en så kallad populärvetenskaplig föreläsning, Enterprise 2.0 - facebook och twitter hos företagen, av Erik Borglund. Snubblade över info om att den skulle hållas idag, tänkte att det kan vara intressant.

Filmvisning, kort fakta & historik och tankar runt enterprise 2.0 avhandlades, bland annat gavs exempel på hur användning varit framgångsrik (t ex försäkringskassan) samt ledning i vilka frågor man bör ta ställning till innan användandet verkligen blir till nytta.

Intressant om man råkar vara "webmänniska" som dessutom använder en hel del av de sociala programvarorna (som fanns med på listan) både privat, inom studier och för lite jobb...

No comments: