23 June 2011

en gång = ingen gång | två gånger = vana?

Betyder det att jag har en vana att dricka kaffe nu?
[druckit det vid två separata tillfällen på mindre än en vecka]

Kaffe. Svart.