01 February 2008

sorry | förlåt"I have to put an end to this since it is probably the best for both of us.
"


So I did. I feel so free and relieved but on the same time cut in half as if a part of me is missing.Förlåt --- jag hoppas att du en dag förstår varför det var enda utvägen. Att du förstår varför det blev så här.


Currently listening to: Kent - Vapen & Ammunition ("Weapons & Ammunition")No comments: