07 June 2009

Röstat. För min rätt till ett privatliv. För när det verkligen gäller finns det inget viktigare.

Fred utan privatliv är nästan krig.

No comments: