13 March 2008

Midvinter - Tomas Tranströmer

I like it, even if it may be a bit weird...


"Midvinter.
Ett blått sken
strömmar ut från mina kläder.
Midvinter.
Klirrande tamburiner av is.
Jag sluter ögonen.
Det finns en ljudlös spricka där döda
smugglas över gränsen."


No comments: