21 November 2008

Random Friday in November

Bank app is finally working again, days are getting shorter, the snow is falling, the temperature is dropping, houses still being renovated, father still in waiting line for surgery, list of things to do is still growing...


"och jag som en gång sålde själen för att vara
att vara med om just sådannahära stunder
jag ångrar ingenting
men tiden kommer när man ska betala
innan allt försvinner, försvinner"

Bo Kaspers Orkester

No comments: