03 March 2010

halsfluss - yey!

...hur roligt är det på en skala från 0-10? Minus 2 kanske? Onödigt. Varken tid eller lust med det här egentligen.

Får göra ett avbrott i mitt VFU:ande till senare, onödigt att smitta elever (även om det är de som med en sannolikhet på nästan 1 har smittat mig!).

No comments: